/
/
Boty
Boty
Boty, czyli zatrudniamy internetowego robota.

Boty są to specjalne, inteligentne programy, gdzie algorytmami zaawansowanej analizy są algorytmy analizy tekstu. Program taki może być zintegrowany z popularnymi komunikatorami jak np.: Messenger Facebooka, Skype, Lync, czy Slack. Bot taki może wyręczyć pracowników firmy w rozwiązywaniu prostych i w miarę powtarzalnych problemów naszych klientów, może stanowić pewnego rodzaju pierwszą linie kontaktu. DSaaS może zrealizować całkowicie projekt stworzenia, nauki i wdrożenia takiego bota w Państwa organizacji.