/
/
Analiza danych
Analiza danych
Zaawansowana analiza danych klienta.

Scenariusze współpracy mogą być bardzo różne, jednym z nich jest przeprowadzenie całego procesu analizy danych klienta. Obojętnie czy ma to być jedynie ocena statystyczna, czy odkrywanie wiedzy i informacji, zrobienie predykcji, czy wyszukania korelacji danych. Klient przedstawia problem, dostarcza dane, czy też wspólnie staramy się je określić, następnie przeprowadzana jest analiza i dostarczane są wyniki dla klienta. Wynik może przyjąć różną formę, od jednorazowego zbioru danych, poprzez wizualizację, gotowe rozwiązanie do wielokrotnej analizy danych, czy inteligenta aplikacja zwracająca odpowiednie wyniki.