/
/
Wizualizacja danych
Wizualizacja danych
Wizualizacja danych klienta.

Wiele informacji jesteśmy w stanie zrozumieć, zinterpretować, gdy przestawimy je w  postaci graficznej, czyli gdy je zwizualizujemy. Możliwości postaci graficznych, dynamicznych, czy statycznych jest wiele, mogą one być dostarczane pocztą email, drukowane, mogą być dostępne na portalach, osadzone w aplikacjach, czy też dostępne na urządzeniach mobilnych. Bardzo często przygotowujemy klientom specjalistyczne wizualizacje dynamiczne obrazujące np. drzewa decyzyjne, wartości na mapach, korelacje, czy dane predykcyjne. Realizujemy zarówno pojedyncze wizualizacje, jak i całe rozwiązania do wizualizacji danych, w tym gotowe komercyjne i open source, ale także aplikacje dostosowane do potrzeb klienta.