Boty

Boty

Boty, czyli zatrudniamy internetowego robota. Boty są to specjalne, inteligentne programy, gdzie algorytmami zaawansowanej analizy są algorytmy analizy tekstu. Program
Read More